483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Złóż wniosek do komornika. Formularze wniosków - wzory.

Złóż wniosek do komornika. Formularze wniosków – wzory. Skorzystaj.

Złóż następujące dokumenty w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego:

Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.

Złóż wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wyraźny wniosek wierzyciela (w takim przypadku precyzyjnie należy określić nieruchomość, która ma być przedmiotem egzekucji – np. poprzez wskazanie numeru księgi wieczystej).

Najczęściej wykorzystywane formularze i wnioski