483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - Komornik Radom

Czym jest EPU?

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – Komornik zyskał możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych przez internet. Stanowi to duże udogodnienie zwłaszcza dla wierzycieli dochodzących tzw. masowych należności.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i obejmuje swoją właściwością obszar całego kraju.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Kliknij, aby zapoznać się z instrukcją jak założyć konto w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze.

Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co w znacznym stopniu wpływa na obniżenie kosztów postępowania, a także przyspiesza i upraszcza możliwość uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego.

Przy wykorzystaniu systemu obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze uzyskany tytuł wykonawczy można złożyć wraz z wnioskiem egzekucyjnym do komornika sądowego.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – Komornik w Radomiu – Jak złożyć wniosek?

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółową instrukcją jak złożyć wniosek do komornika sądowego.

Jeżeli chcą Państwo wybrać naszą kancelarię – poniżej wskazujemy przydatne dane:

EPU ID 2963

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Kancelaria Komornicza nr XV w Radomiu

Przemysław Różański

ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Link do e-Sądu