483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Uproszczona egzekucja z nieruchomości

Uproszczona egzekucja z nieruchomości ma zastosowanie do egzekucji z niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na użytkowanie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Egzekucję prowadzi komornik działający przy sadzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

W przypadku naszej kancelarii jest to obszar właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w sekcji „Właściwość”.