483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Zabezpieczenie roszczeń

Powód celem zabezpieczenia realizacji swoich przyszłych roszczeń wobec pozwanego, przed uzyskaniem tytułu wykonawczego, może ubiegać się o wydanie tytułu zabezpieczenia.

Tytułem zabezpieczenia może być:

  •     postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia
  •     nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym
  •     europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Zależnie od tytułu zabezpieczenia postępowanie zabezpieczające można przeprowadzić m.in. poprzez:

  • zajęcie rachunków bankowych obowiązanego
  • zajęcie ruchomości obowiązanego

Sąd stosuje taki środek zabezpieczenia, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni. Jeżeli nie jest możliwe określenie środka zabezpieczenia w postanowieniu o zabezpieczeniu spadku, wybór środka zabezpieczenia należy do komornika.

Zabezpieczenie nie może obejmować rzeczy, wierzytelności i praw, z których egzekucja jest wyłączona.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa jest niedopuszczalne.