483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Dotyczy następujących rodzajów egzekucji jak:

  •     odebranie rzeczy od dłużnika, wydanie ruchomości
  •     wydanie nieruchomości, wydanie statku
  •     opróżnienie pomieszczenia z osób i rzeczy